foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Thị Đấu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 101Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Chăn nuôi thú y.

Nội dung:

Chương 1: Xác định cơ chế phát bệnh và dịch tể học bệnh truyền nhiễm. Chương 2: Xác định các phương pháp chẩn đoán bệnh truyền nhiễm. Chương 3: Xác định phương pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm. Chương 4: Xác định các phương pháp điều trị bệnh truyền nhiễm. Chương 5: Xác định những bệnh truyền nhiễm chung trên gia súc. Chương 6: Những bệnh truyền nhiễm chung trên gia súc nhai lại. Chương 7: Những bệnh truyền nhiễm trên heo. Chương 8: Những bệnh truyền nhiễm trên gia cầm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn