foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Nhi.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 69Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Chăn nuôi thú y.

Nội dung:

PHẦN LÝ THUYẾT

Chương 1: Xác định cơ sở di truyền các loại tính trạng. Chương 2: Xác định di truyền tế bào học. Chương 3: Xác định di truyền phân tử và kỹ thuật di truyền ứng dụng trong nhân giống động vật. Chương 4: Xác định di truyền học quần thể. Chương 5: Xác định giao phối cận huyết và ưu thế lai.

PHẦN THỰC HÀNH

Bài 1: Ứng dụng các quy luật di truyền trong lai tạo giống vật nuôi. Bài 2: Ứng dụng các quy luật di truyền quần thể. Bài 3: Xác định hệ số di truyền của các loại tính trạng. Bài 4: Xác định tương quan di truyền.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn