foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Lý Thị Thu Lan.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 107Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Chăn nuôi thú y.

Nội dung:

Chương 1: Thành phần dinh dưỡng của thức ăn. Chương 2: Trình bày các thành phần hóa học của thức ăn. Chương 3: Chức năng của nước và nhu cầu nước cho vật nuôi. Chương 4: Sự tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất của cơ thể vật nuôi. Chương 5: Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu phân tích. Chương 6: Phân tích vật chất khô. Chương 7: Phân tích khoáng tổng số. Chương 8: Phân tích hàm lượng Protein thô. Chương 9: Phân tích béo tổng số. Chương 10: Phân tích hàm lượng sơ thô.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn