foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Lâm Thái Hùng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 82Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Chăn nuôi thú y.

Nội dung:

Chương 1: Xác định cách tính toán các đại lượng cơ bản của xử lý thống kê. Chương 2: Xác định phương pháp so sánh hai tổng thể. Chương 3: Phân tích hồi qui và tương quan tuyến tính. Chương 4: Ứng dụng các kiểu bố trí thí nghiệm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn