foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Đấu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 83Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Chăn nuôi thú y.

Nội dung:

Phần đại cương

Chương 1: Xác định đặc điểm chung của vi sinh vật. Chương 2: Xác định hình thái, cấu trúc virus, virion, viroid và prion. Chương 3: Xác định hình thái, cấu trúc cổ khuẩn, vi khuẩn và vi khuẩn đặc biệt.

Phần chuyên khoa - Vi khuẩn học thú y

Chương 1: Trực khuẩn gram âm yếm khí đặc biệt. Chương 2: Trực khuẩn gram âm hiếu khí. Chương 3: Xoắn thể gram âm hiếu khí hoặc vi hiếu khí. Chương 4: Cầu khuẩn gram dương. Chương 5: Trực khuẩn gram dương sinh nha bào. Chương 6: Trực khuẩn gram dương không sinh nha bào. Chương 7: Vi khuẩn đa hình dạng, gram dương không sinh nha bào.

Phần chuyên khoa - Virus học thú y

Chương 1: Virus DNA một sợi và hai sợi (không có áo ngoài). Chương 2: Các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn