foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Khoa Nông nghiệp - Thủy sản.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đối tượng, lịch sử phát triển ngành vi sinh học, những thủ thuật trong vi sinh và các đối tượng. Bên cạnh đó, giúp sinh viên hiểu sự tăng trưởng cũng như phân loại vi sinh vật và miễn dịch học. Đồng thời, trang bị những kỹ năng về thao tác trong phòng thí nghiệm và thủ thuật trong vi sinh học cũng như mô tả được một số đối tượng vi sinh phổ biến.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn