foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Trương Văn Hiểu (chủ biên), ThS. Danh Út, ThS. Nguyễn Thị Kim Quyên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Đặc điểm sinh học của bò. Chương 2: Giống và công tác giống của trâu bò. Chương 3: Kỹ thuật xây dựng chuồng trại nuôi bò. Chương 4: Nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn. Chương 5: Kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng trâu bò. Chương 6: Kỹ thuật chăn nuôi dê. Chương 7: Một bệnh thường gặp trên bò, dê.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn