foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Phạm Văn Tuân.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2013.

Mô tả: 78Tr. Tài liệu giảng dạy. Bộ môn Quản trị Văn phòng - Thư viện

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề chung về giao tiếp.

1/ Khái niệm, phân loại, quá trình giao tiếp. 2/ Chức năng và vai trò của giao tiếp. 3/ Hình thức và phương tiện giao tiếp. 4/ Kỹ năng giao tiếp. 5/ Nguyên tắc và chuẩn mực trong giao tiếp.

Chương 2: Một số kỹ năng giao tiếp cơ bản.

1/ Nghi thức trong giao tiếp. 2/ Kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu. 3/ Kỹ năng lắng nghe. 4/ Kỹ năng thuyết trình. 5/ Kỹ năng phản hồi.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn