foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Văn Sia.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2013.

Mô tả: 86Tr. Tài liệu giảng dạy. Bộ môn Quản trị Văn phòng - Thư viện

Nội dung.

Chương 1: Trình bày Khái quát chung về đàm phán . Chương 2: Trình bày ảnh hưởng của yếu tố văn hoá đến đàm phán. Chương 3: Xác định các giai đoạn trong tiến trình đàm phán. Chương 4: Phân tích quá trình trong hợp đồng kinh tế. Chương 5: Xây dựng đề cương kế hoạch đàm phán. Chương 6: Xác định các kinh nghiệm quan trọng để đàm phán. Chương 7: Vận dụng một số tình huống thương lượng trong kinh doanh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn