foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Thanh Đệ.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2016.

Mô tả: 39Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương 1: Văn hóa công sở.

Bài 1: Khái quát chung về văn hóa công sở. Bài 2: Các quy định hiện hành về văn hóa công sở. Bài 3: Xây dựng môi trường văn hóa công sở trong xu thế phát triển hiện nay.

Chương 2: Đạo đức công vụ.

Bài 1: Khái quát chung về đạo đức, đạo đức nghề nghiệp. Bài 2: Khái quát chung về đạo đức công vụ. Bài 3: Những quy định hiện hành của pháp luật về đạo đức công vụ. Bài 4: Yêu cầu về tác phong và phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức trong xu thế hội nhập hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn