foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Phan Thị Nở, TS. Trần Thanh Bình.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 127Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Chương trình giáo dục. Chương 2. Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chương 3. Chương trình giáo dục tiểu học 2018. Chương 4. Quan điểm đổi mới phương pháp dạy học. Chương 5. Một số phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học. Chương 6. Một số hình thức tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học. Chương 7. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh tiểu học.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. GVC. Nguyễn Trọng Lăng, ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 151Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Khái quát tâm lý học lứa tuổi tiểu học và tâm lý học sư phạm. Chương 2. Lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em. Chương 3. Tâm lý học lứa tuổi tiểu học. Chương 4. Tâm lý học dạy học ở tiểu học. Chương 5. Tâm lý học giáo dục ở tiểu học. Chương 6. Tâm lý học nhân cách người giáo viên tiểu học.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Phạm Thị Mỹ Duyên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 120Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan chung về môi trường và phát triển. Chương 2. Các nguyên lý sinh thái học vận dụng trong khoa học môi trường. Chương 3. Dân số và môi trường. Chương 4. Con người và môi trường. Chương 5. Tài nguyên thiên nhiên. Chương 6. Các vấn đề ô nhiễm môi trường. Chương 7. Quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. GVC. Phan Thị Nở.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Ý nghĩa của văn học trong việc giáo dục trẻ - nhiệm vụ của việc tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học. Chương 2. Đặc điểm cảm thụ văn học của trẻ trong hoạt động làm quen với tác phẩm văn học. Chương 3. Lựa chọn tác phẩm văn học cho trẻ mầm non. Chương 4. Các phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học. Chương 5. Các hình thức tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học ở trường mầm non. Chương 6. Phương pháp tiến hành kể chuyện, đọc thơ cho trẻ mầm non. Chương 7. Phương pháp hướng dẫn trẻ kể lại truyện.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn