foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Võ Hoàng Khải (chủ biên); TS. Liêu Thanh Tâm; ThS. Lâm Thị Bạch Tuyết; ThS. Tô Hoàng Tuấn; TS. Cao Tuấn Anh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 247Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức. Chương 2. Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Chương 3. Luật Giáo dục và Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. Chương 4. Điều lệ, Quy chế, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học. Chương 5. Thực tiễn giáo dục địa phương.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. GVC. Nguyễn Trọng Lăng, NGND. TS. Thái Văn Long.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 153Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề chung về quản lý giáo dục. Chương 2 Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lý giáo dục đào tạo.Chương 3 Công tác kế hoạch trong trường tiểu học. Chương 4 Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong trường tiểu học. Chương 5 Người cán bộ quản lý giáo dục tiểu học và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Phan Thị Nở, TS. Trần Thanh Bình.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 127Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Chương trình giáo dục. Chương 2. Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chương 3. Chương trình giáo dục tiểu học 2018. Chương 4. Quan điểm đổi mới phương pháp dạy học. Chương 5. Một số phương pháp dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học. Chương 6. Một số hình thức tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học. Chương 7. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh tiểu học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn