foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Trọng Lăng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 75Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương 1: Khái quát về tâm lý học lứa tuổi và giao tiếp sư phạm. Chương 2: Tâm lý học lứa tuổi học sinh Trung học Cơ sở. Chương 3: Tâm lý học lứa tuổi học sinh Trung học Phổ thông. Chương 4: Tâm lý học dạy học. Chương 5: Tâm lý học giáo dục. Chương 6: Tâm lý học nhân cách người giáo viên. Chương 7: Tâm lý học về giao tiếp sư phạm.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn