foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phạm Văn Tuân.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 81Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Bài 1: Văn hóa và văn hóa học. Bài 2: Xác định tọa độ nền văn hóa Việt Nam. Bài 3: Văn hóa nhận thức. Bài 4: Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. Bài 5: Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân và cộng đồng. Bài 6: Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn