foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Nguyễn Trọng Lăng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 85Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương 1: Khái quát về nghiên cứu khoa học giáo dục. Chương 2: Lôgic tiến trình một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục. Chương 3: Một số phương pháp thu thập dữ kiện. Chương 4: Xử lý các dữ kiện. Chương 5: Đánh giá một công trình nghiên cứu KHGD.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn