foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 62Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Phương pháp chung. Chương 2: Dạy âm - vần tiếng Việt. Chương 3: Dạy nghe nói tiếng Việt. Chương 4: Dạy học. Chương 5: Dạy viết.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn