foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Trọng Lăng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Tài liệu giảng dạy - BM Sư phạm Tiểu học.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản của giáo dục học. Chương 2: Giáo dục và sự phát triển nhân cách. Chương 3: Mục đích giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân. Chương 4: Giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học. Chương 5: Người giáo viên tiểu học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn