foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Lâm Thị Bạch Tuyết.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 232Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công cụ, công chức. Chương 2: Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Chương 3: Luật giáo dục. Chương 4: Điều lệ, Quy chế, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Chương 5: Thực tiễn giáo dục địa phương.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn