foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Lâm Thị Bạch Tuyết.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 89Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Bài 1: Một số vấn đề dạy học toán tiểu học. Bài 2: Một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học toán ở tiểu học. Bài 3/ Dạy học giải quyết vấn đề và dạy học kiến tạo trong môn toán ở tiểu học. Bài 4/ Một số hình thức và phương pháp đánh giá trong dạy học môn toán ở tiểu học. Bài 5/ Sử dụng thiết bị dạy học môn toán ở tiểu học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn