foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: BS. CKII. Huỳnh Thị Hồng Nhung, ThS. Nguyễn Thị Mộng Trinh, ThS. Tào Gia Phú,...

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 218Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Thận. Chương 2. Huyết học. Chương 3. Hô hấp. Chương 4. Tiêu hóa. Chương 5. Nội tiết - cơ xương khớp. Chương 6. Tim mạch. Chương 7. Thần kinh.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Quang Dương, TS. Nguyễn Thụy Việt Phương, ThS. Chung Khang Kiệt, ThS. Nguyễn Thành Tân

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 272Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

1  Giới thiệu ứng dụng Công nghệ Thông tin trong ngành Dược. 2  Trình bày văn bản khoa học. 3  Trình bày tài liệu tham khảo. 4  Trình bày cấu trúc phân tử. 5  Trình bày biểu đồ thống kê. 6  Giới thiệu trắc nghiệm giả thuyết thống kê . 7  Phân tích phân phối chuẩn. 8  Lấy mẫu ngẫu nhiên, xác định cỡ mẫu. 9  Phân tích thống kê mô tả. 10  Phân tích ANOVA một yếu tố. 11  Trắc nghiệm Chi bình phương x2. 12  Phân tích tương quan. 13  Phân tích hồi quy. 14  Khám phá thuốc mới và sàng lọc thuốc trên máy tính. 15  Thiết kế và tối ưu hóa công thức thuốc.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Văn Hóa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 412Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

1. Chất lượng thuốc. 2. Thuốc Generic. 3. Thuốc giả. 4. Thông tư hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc. 5. Một số công cụ thiết yếu để đảm bảo thuốc có chất lượng tốt ở phạm vi toàn cầu. 6. Đảm bảo chất lượng thuốc trong sản xuất. 7. Quản lý rủi ro về chất lượng8. Tài liệu chất lượng/ SOP - Yếu tố thiết yếu của PQS. 9. Thẩm định - Bằng chứng cho đảm bảo chất lượng. 10. Đảm bảo chất lượng từ thiết kế nhà xưởng.
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Xuân Linh, ThS. Phạm Thị Kim Yến.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 121Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Đại cương giáo dục và nâng cao sức khỏe. Bài 2. Quá trình truyền thông và các yêu cầu giúp truyền thông hiệu quả. Bài 3. Hành vi sức khỏe và quá trình thay đổi hành vi. Bài 4. Nguyên tắc truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 5. Phương pháp và phương tiện truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 6. Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 7. Lập kế hoạch và quản lý các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 8. Giám sát và đánh giá các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 9. Giáo dục sức khoẻ tại cộng đồng. Bài 10. Nâng cao sức khỏe tại trường học. Bài 11. Nâng cao sức khỏe tại các cơ sở y tế.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Thạch Thị Bô Pha, ThS. Huỳnh Thị Hồng Ngọc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 50Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Kiểm nghiệm thuốc tiêm Cyanocobalamin. Bài 2. Kiểm nghiệm thuốc nang Paracetomal. Bài 3. Kiểm nghiệm thuốc bột pha tiêm Penicilin G 1.000.000 UI. Bài 4. Kiểm nghiệm thuốc nhỏ mắt Neodex. Bài 5. Kiểm nghiệm thuốc viên nén bao phim Paracetamol 500mg và Cafein 65mg. Bài 6. Kiểm nghiệm thuốc bột Hapacol Flu 150mg. Bài 7. Kiểm nghiệm thuốc viên nén Sulfaguanidin 500mg. Bài 8. Kiểm nghiệm thuốc sirô Théralene. Bài 9. Thẩm định quy trình định lượng đồng thời Paracetamol và Cafein trong viên nén bằng phương pháp HPLC.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn