foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Văn Hóa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 412Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

1. Chất lượng thuốc. 2. Thuốc Generic. 3. Thuốc giả. 4. Thông tư hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc. 5. Một số công cụ thiết yếu để đảm bảo thuốc có chất lượng tốt ở phạm vi toàn cầu. 6. Đảm bảo chất lượng thuốc trong sản xuất. 7. Quản lý rủi ro về chất lượng8. Tài liệu chất lượng/ SOP - Yếu tố thiết yếu của PQS. 9. Thẩm định - Bằng chứng cho đảm bảo chất lượng. 10. Đảm bảo chất lượng từ thiết kế nhà xưởng.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn