foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: BS. CKII. Huỳnh Thị Hồng Nhung, ThS. BS. Trần Hải Hà,  BS. CKI. Nguyễn Thị Ngoãn,...

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 224Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Sinh lý máu. Chương 2. Sinh lý tuần hoàn. Chương 3. Sinh lý hô hấp. Chương 4. Sinh lý tiêu hóa. Chương 5. Sinh lý thận niệu. Chương 6. Sinh lý nội tiết. Chương 7. Sinh lý sinh dục. Chương 8. Sinh lý thần kinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn