foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. BS. Cao Mỹ Phượng, ThS. Phạm Thị Kim Yến.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Đại cương về hệ thống y tếvà tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam. Bài 2. Đại cương tổ chức và quản lý y tế. Bài 3. Các chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin y tế. Bài 4. Phân tích các vấn đề sức khỏe, xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên. Bài 5. Lập kế hoạch y tế. Bài 6.đại cương về chính sách y tế công cộng. Bài 7. Đánh giá, phân tích, và điều chỉnh chính sách y tế. Bài 8.một số chính sách lớn về y tế của Việt Nam. Bài 9. Chính sách bảo hiểm y tế. Bài 10. Chính sách xã hội hóa y tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn