foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Phạm Thị Kim Yến, ThS. Huỳnh Thị Xuân Linh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 122Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Đại cương truyền thông giáo dục sức khỏe và nângcao sức khỏe. Bài 2. Hành vi và quá trình thay đổi hành vi sức khỏe. Bài 3. Quá trình truyền thông và các yêu cầu cơ bản trong truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 4. Nguyên tắc truyền thông-giáo dục sức khỏe. Bài 5. Phương pháp và phương tiện truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 6. Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 7. Lập kế hoạch và quản lý các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 8. Giám sát và đánh giá hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe. Bài 9. Giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn