foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Phạm Thị Kim Yến, ThS. Thạch Thị Mỹ Phượng, ThS. Nguyễn Thị Nhật Tảo, ThS. Huỳnh Thị Xuân Linh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 135Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1: Tạo mẫu nhập liệu. Bài 2: Giới thiệu phần mềm STATA. Bài 3: Truy xuất tập tin dữ liệu có sẵn. Bài 4: Xác định loại biến. Bài 5: Mã hóa số liệu. Bài 6: Tạo biến số liệu. Bài 7: Nhập số liệu. Bài 8: Quản lý dữ liệu. Bài 9: Thống kê mô tả. Bài 10: Thống kê phân tích. Bài 11: Tìm kiếm tài liệu. Bài 12: Tạo danh mục tài liệu tham khảo.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn