foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. BS. Nguyễn Thanh Bình, ThS. Phạm Thị Kim Yến, ThS. Thạch Thị Mỹ Phượng, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hòa,  ThS. Nguyễn Thị Nhật Tảo, ThS. Huỳnh Thị Xuân Linh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 145Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Đại cương về nghiên cứu khoa học y học. Bài 2. Phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe. Bài 3. Mục tiêu nghiên cứu và biến số nghiên cứu. Bài 4. Các phương pháp chọn mẫu và cách tính cỡ mẫu. Bài 5. Kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin. Bài 6. Sai số và yếu tố gây nhiễu trong nghiên cứu. Bài 7. Nghiên cứu mô tả. Bài 8. Nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu đoàn hệ. Bài 9. Nghiên cứu can thiệp. Bài 10. Nghiên cứu định tính. Bài 11. Xử lý phân tích số liệu và trình bày kết quả nghiên cứu. Bài 12. Phương pháp viết đề cương nghiên cứu khoa học. Bài 13. Cách viết một báo cáo khoa học. Bài 14. Đạo đức trong nghiên cứu y học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn