foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Lê Phương Thảo, ThS. Phạm Nguyễn Tường Vân.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 165Tr.

Nội dung:

Bài 1. Kỹ năng thực hành cho người bán lẻ thuốc. Bài 2. Hướng dẫn tư vấn đối với một số triệu chứng bệnh/bệnh thường gặp tại cộng đồng. Bài 3. Phân loại, sắp xếpthuốc bán theo đơn, thuốc bán không theo đơn. Bài 4. Đánh giá điều kiện bảo quản thuốc. Bài 5. Hệ thống hóa một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc tại việt nam. Bài 6 .đánh giá đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn