foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TSKH. Phan An.

Nhà xuất bản: Y Học.Năm XB: 2011.

Mô tả: 150Tr, kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Bài 1: Đại cương về hóa học phân tích. Bài 2: Đại cương về phân tích định tính các Ion trong dung dịch. Bài 3: Các cách biểu thị nồng độ dung dịch. Bài 4: Đại cương về phân tích định lượng. Bài 5: Phân tích khối lượng. Bài 6: Phương pháp phân tích thể tích và chuẩn độ Acid -Base. Bài 7: Chuẩn độ Oxy hóa khử. Bài 8: Chuẩn độ tạo phức - Phương pháp Complexon. Bài 9: Chuẩn độ tạo kết tủa - Phương pháp đo bạc. Bài 10: pH - Dung dịch đệm. Bài 11: Dung dịch chuẩn độ. Bài 12: Phương pháp phân tích đo màu. Bài 13: Phương pháp phân tích đo thế. Bài 14: Một số dụng cụ và thao tác trong thực hành hóa phân tích.

Phụ lục:

- Pha chế một số dung dịch cho phân tích.

- Một số đại lượng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn