foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Diệu Vân.

Nhà XB: Bách Khoa - Hà Nội. Năm XB: 2011.

Mô tả: 263Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: 661/V121. Vị trí: Kho Quốc văn 2.

Nội dung:

Chương mở đầu: Giới thiệu môn học. Chương 1: Nguyên liệu, nước và năng lượng trong công nghiệp hóa học. Chương 2: Các quy luật cơ bản của công nghệ hóa học. Chương 3: Kỹ thuật sản xuất Axit Sunfuric H2SO4. Chương 4: Kỹ thuật sản xuất NH3. Chương 5: Kỹ thuật sản xuất Axit HNO3. Chương 6: Kỹ thuật sản xuất muối khoáng và phân hóa học. Chương 7: Sản xuất điện hóa. Chương 8: Kỹ thuật sản xuất Silicat. Chương 9: Kỹ thuật chế biến hóa học nhiên liệu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn