foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Bộ môn Hóa - Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế;

Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế. Năm XB: 2012

Mô tả: 119Tr, kích thước: 29cm. Số định danh: 540 B103. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Mục lục:

Chương 1. Những khái niệm và định luật cơ bản của hóa học. Chương 2. Cấu tạo nguyện tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Chương 3. Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học. Chương 4. Nhiệt động học hóa học. Chương 5. Động hóa học Chương 6. Cân bằng hóa học. Chương 7. Dung dịch. Chương 8. Dung dịch điện li. Chương 9. Dung dịch keo. Chương 10. Điện hóa học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn