foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Hoàng Nhâm.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2004; Tài liệu sưu tầm.

Số định danh sách: 546 Nh120/T3. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

 Nội dung:

Chương 1: Phức chất Chương 2: Các nguyên tố nhóm IIIB Chương 3: Các nguyên tố nhóm IVB Chương 4: Các nguyên tố nhóm VB Chương 5: Các nguyên tố nhóm VIB Chương 6: Các nguyên tố nhóm VIIB Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIIIB, họ sắt Chương 8: Các nguyên tố nhóm VIIIB, họ platin Chương 9: Các nguyên tố nhóm IB Chương 10: Các nguyên tố nhóm IIB Chương 11: Các nguyên tố LANTANOIT Chương 12: Các nguyên tố ACTINOIT

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn