foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Mậu Quyền.

Nhà Xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: 2007. Số trang: 223Tr.

Nội dung:

Chương 1: Cấu tạo nguyên tử. Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử. Chương 4: Áp dụng nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học vào hóa học. Nhiệt hóa học. Chương 5: Áp dụng nguyên lí thứ hai của nhiệt động học vào hóa học. Chiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trình. Chương 6: Cân bằng hóa học. Chương 7: Dung dịch. Chương 8: Dung dịch chất điện li. Chương 9: Động hóa học. Chương 10: Chiều phản ứng oxi hóa khử và các quá trình điện hóa. Chương 11: Tính chất chung của kim loai và phi kim. Chương 12: Một số loại hợp chất vô cơ.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn