foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Vũ Đăng Độ (chủ biên), Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Văn Nội.

Nhà XB: Giáo dục. Năm XB: 2002.

Mô tả: 171Tr, kích thước: 13x19cm. Số định danh: 546.4 Đ450. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Mục lục:

Phần 1: Câu hỏi và bài tập

Chương 1: Một số vấn đề cơ sở của hóa học. Chương 2: Chiều hướng và mức độ diễn biến của các quá trình hóa học. Cơ sở của nhiệt động học hóa học Chương 3: Cân bằng hóa học. Chương 4: Tốc độ và cơ chế của phản ứng hóa học. Chương 5: Dung dịch. Chương 6: Phản ứng oxi - hóa khử. Hóa học và dòng điện.

Phần 2: Đáp số và lời giải

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn