foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Kiều Hữu Ảnh.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2006. Mô tả: 402Tr. Kích thước: 19x27cm

Giới thiệu:

Chương 1. Lược sử phát triển của vi sinh vật học. Chương 2. Cấu trúc và chức năng tế bào. Chương 3. Các khái niệm cơ bản về virut học. Chương 4. Trao đổi chất ở vi sinh vật. Chương 5. Dinh dưỡng và sinh trưởng ở vi sinh vật.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Khương Thị Thu Hương, TS. Lê Thị Vân Anh, TS. Trần Khánh Vân.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2018. Mô tả: 355Tr. Kích thước: 19x26,5cm

Giới thiệu:

Chương 1. Sinh lý tế bào thực vật. Chương 2. Trao đổi nước ở thực vật. Chương 3. Quang hợp ở thực vật. Chương 4. Hô hấp ở thực vật. Chương 5. Dinh dưỡng khoáng - nitơ ở thực vật. Chương 6. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật. Chương 7. Tính chống chịu các nhân tố phi sinh học bất lợi ở thực vật

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Nghĩa Thìn.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2005. Mô tả: 218Tr. Kích thước: 19x27cm

Giới thiệu:

Chương 1: Các nguyên lý về đa dạng sinh học. Chương 2: Loài là đối tượng đa dạng sinh học. Chương 3: Đa dạng phân loại. Chương 4: Đa dạng hệ sinh thái. Chương 5: Đa dạng di truyền. Chương 6: Giá trị của đa dạng sinh vật. Chương 7: Những tác động đối với đa dạng sinh học. Chương 8: Bảo tồn đa dạng sinh vật. Chương 9: Đa dạng sinh vật ở Việt Nam. Chương 10: Đa dạng si truyền và vấn đề bảo tồn.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Đỗ Lê Thăng, Hoàng Thị Hòa, Nguyễn Thị Hồng Vân.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: 2009. Mô tả: 279Tr. Khổ: 16 x 24cm.

 

Nội dung:

Chương 1: Quá trình phân bào giảm phân và sự thụ tinh. Chương 2: Các quy luật Mendel. Chương 3: Di truyền liên kết giới tính. Chương 4: Liên kết gen, hoán vị gen và lập bản đồ di truyền ở sinh vật nhân chuẩn. Chương 5: Tương tác gen. Chương 6: Phân tích bộ bốn. Chương 7: Di truyền học vi khuẩn. Chương 8: Di truyền ngoài nhân. Chương 9: Di truyền học tính trạng số lượng. Chương 10: Di truyền học người. Chương 11: Đột biến gen và mã di truyền. Chương 12: Điều hòa hoạt động của gen. Chương 13: Các kỹ thuật di truyền phân tử. Chương 14: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Chương 15: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Chương 16: Di truyền học quần thể và tiến hóa.

Phụ lục: Trả lời bài tập tự giải

 

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Quản Lê Hà, GS. TS. Nguyễn Thị Hiền .

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm xuất bản: 2011. Mô tả: 235Tr. Khổ: 16x 24cm.

Nội dung:

Chương 1: Khái Quát Chung Về Axit Amin. Chương 2: Công Nghệ Sản Xuất Axit Glutamic. Chương 3: Công Nghệ Sản Xuất Mì Chính. 4: Công Nghệ Sản Xuất L-Lysine. Chương 5: Công Nghệ Sản Xuất Một Số Axit Amin Khác.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn