foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Trần Thị Thanh.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2007. Mô tả: 168Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Cơ sở hóa sinh học, di truyền học của công nghệ vi sinh. Chương 3: Những nguyên tắc cơ bản của nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp. Chương 4: Vi sinh vật trong sản xuất rượu. Chương 5: Vi sinh vật trong sản xuất bia. Chương 6: Vi sinh vật trong sản xuất các chế phẩm từ sữa. Chương 7: Thu nhận protein từ vi sinh vật. Chương 8: Sử dụng vi sinh vật phòng chống côn trùng và các bệnh có hại cho cây trồng. Chương 9: Vi sinh vật với quá trình xử lí ô nhiễm môi trường nước.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Khuất Hữu Thanh.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2006. Mô tả: 221Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Vật chất di truyền. Chương 2: Cấu trúc, hoạt động và biểu hiện gen. Chương 3: Di truyền vi sinh vật. Chương 4: Công nghệ DNA tái tổ hợp. Chương 5: Một số phương pháp cơ bản sử dụng trong kỹ thuật gen. Chương 6: Di truyền nhiễm sắt thể. Chương 7: Di truyền ngoài nhiễm sắt thể. Chương 8: Đột biến. Chương 9: Nguyên lý cơ bản trong chọn giống. Chương 10: Kỹ thuật gen và ứng dụng.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Thanh (chủ biên).

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 219Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 572.8 Th107

Nội dung:

Các từ viết tắt.

Bảng đối chiếu thuật ngữ Việt - Anh.

Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh - Việt.

Bài 1: Nhập môn sinh học phân tử. Bài 2: Sao chép AND. Bài 3: Các loại ARN. Bài 4: Sự phiên mã và mã di truyền. Bài 5: Sinh tổng hợp Protein. Bài 6: Điều hòa hoạt động gen. Bài 7: Bộ gen tế bào nhân thật. Bài 8: Đột biến gen. Bài 9: Các phương pháp phân tích ADN.

Đáp án.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Thanh.

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2009. Mô tả: 315Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương 1: Công nghệ lên men. Chương 2: Công nghệ Enzym. Chương 3: Công nghệ tế bào. Chương 4: Công nghệ gen. Chương 5: Công nghệ miễn dịch.

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. Trịnh Bỉnh Dy.

Nhà xuất bản: Y Học. Năm XB: 2005. Mô tả: 398Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 6: Quá trình tạo nước tiểu ở thận. Chương 7: Sinh lý nội tiết. Chương 8: Sinh lý sinh sản.Chương 9: Sinh lý cơ. Chương 10: Sinh lý hệ thần kinh. Chương 11: Những chức năng cao cấp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn