foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Lê Hồng Hinh.

Nhà xuất bản: Hà Nội. Năm XB: 2005. Mô tả: 120Tr, kích thước: 17 x 24 cm. Số định danh:

 

Mục lục:

Phần 1: Vi sinh y học.

1/ Đại cương vi sinh y học. 2/ Đại cương về miễn dịch và ứng dụng trong y học. 3/ Một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp. 4/ Vi rút

Phần 2: Ký sinh trùng y học

5/ Đại cương về ký sinh trùng y học. 6/ Một số ký sinh trùng gây bệnh. 7/ Phương pháp lấy bệnh phẩm, bảo quản bệnh phẩm để làm xét nghiệm vi sinh - Ký sinh trùng

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc, Trương Định.

Nhà Xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm xuất bản: 2008. Số trang: 550Tr.

Mục lục:

Phần I: Đại cương về tế bào gốc

Chương 1: Vài nét về việc nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc. Chương 2: Tế bào gốc - Định nghĩa và phân loại. Chương 3: Tế bào gốc và tiềm năng ứng dụng. Chương 4: Tính vạn năng và sự tự làm mới.

Phần II: Tế bào gốc phôi

Chương 5: Tế bào gốc phôi và việc thu nhận tế bào gốc vạn năng. Chương 6: Nuôi cấy và tạo dòng tế bào gốc phôi. Chương 7: Tế bào mầm.

Phần III: Tế bào gốc trưởng thành

Chương 8: Ổ (Niche) tế bào gốc trưởng thành. Chương 9: Nhận diện tế bào gốc - Từ sinh học đến kỹ thuật. Chương 10: Tế bào gốc tạo máu. Chương 11: Tế bào gốc trung mô. Chương 12: Tế bào gốc vạn năng cảm ứng. Chương 13: Tế bào gốc rìa giác mạc và ứng dụng. Chương 14: Tế bào gốc cơ xương. Chương 15: Tế bào gốc da. Chương 16: Tế bào gốc của mô mỡ. Chương 17: Tế bào tiền thân nội mô. Chương 18: Tế bào gốc thần kinh. Chương 19: Tế bào gốc nhũ nhi. Chương 20: Tế bào gốc ung thư. Chương 21: Các tế bào gốc khác.

Phần IV: Liệu pháp tế bào gốc

Chương 22: Thử nghiệm tiền lâm sàng liệu pháp tế bào gốc. Chương 23: Tế bào gốc trong điều trị bệnh thần kinh. Chương 24: Liệu pháp tế bào gốc trong bệnh tim mạch. Chương 25: Liệu pháp tế bào gốc trong bệnh tiểu đường. Chương 26: Tái tạo biểu mô và da. Chương 27: Ứng dụng tế bào gốc trong chấn thương chỉnh hình. Chương 28: Liệu pháp tế bào gốc tạo máu trong điều trị bệnh tự miễn. Chương 29: Liệu pháp gen tế bào gốc

Phần V: Bảo quản tế bào gốc

Chương 30: Bảo quản tế bào gốc. Chương 31: Ngân hàng tế bào gốc. Chương 32: Ngân hàng máu cuống rốn

Phần VI: Sản phẩm, sở hữu trí tuệ và đạo lí sinh học

Chương 33: Đạo lí sinh học trong nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc.

 

 

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Charles Darwin.

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin; Năm XB: 2006. Số trang: 604Tr.

Nội dung:

Chương 1: Sự biến đổi trong điểu kiện được thuần dưỡng. Chương 2: Biến đổi trong tự nhiên. Chương 3: Cuộc đấu tranh sinh tồn. Chương 4: Sự lựa chọn của tự nhiên. Chương 5: Nnhững quy luật của sự biến đổi. Chương 6: Những khó khăn về mặt lý thuyết. Chương 7: Bản năng. Chương 8: Sự lai ghép giữa 2 loài riêng biệt. Chương 9: Trong điều kiện không hoàn thiện của các bằng chứng địa lý. Chương 10: .Sự nối tiếp địa chất học của sinh vật. Chương 11: Phân bố địa lý. Chương 12: Phân bố địa lý (tiếp theo). Chương 13: Sự tương đồng lẫn nhau của các thể hữu cơ. Chương 14: Tóm tắt và kết luận.

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Cao Văn Thu (chủ biên).

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2012.

Mô tả: 211Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh: 570 Th500. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Quyển sách trình bày các vấn đề về: tế bào, sự trao đổi chất và năng lượng, di truyền và biến dị, nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học .

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Phạm Văn Thân (chủ biên).

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2012.

Mô tả: 275Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh: 616.9 K600S. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Giới thiệu lý thuyết về ký sinh trùng y học, đơn bào ký sinh, ký sinh trùng sốt rét, giun sán, một số loại giun đường ruột ký sinh thường gặp, giun chỉ bạch huyết, sán lá, sán dây lợn, sán dây bò, vi nấm y học. Đưa ra một số bài thực hành về hình thể đơn bào, kỹ thuật làm tiêu bản máu đàn và giọt đặc, kỹ thuật nhuộm máu tìm ký sinh trùng, hình thể ký sinh trùng sốt rét, giun sán...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn