foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Trần Hồng Việt, PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực, PGS.TS. Lê Nguyên Ngật.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Mô tả: 306Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Phần I: Những vấn đề chung.

Phần II: Nội dung thực hành chính khóa.

Bài 1: Quan sát hải tiêu và lưỡng tiêm. Bài 2: Giải phẫu, nghiên cứu cá miệng tròn. Bài 3: Giải phẫu và nghiên cứu cá sụn. Bài 4: Thực hành, nghiên cứu bộ xương cá sụn. Bài 5: Thực hành, nghiên cứu cấu tạo cơ thể cá xương. Bài 6: Thực hành, nghiên cứu bộ xương cá xương. Bài 7: Tập nhận biết và  định loại cá tới bộ, họ. Bài 8: Giải phẫu, nghiên cứu ếch đồng. Bài 9: Bộ xương ếch. Bài 10: Nghiên cứu đa dạng và định loại lưỡng cư. Bài 11: Giải phẫu, nghiên cứu Bò sát. Bài 12: Giải phẫu, nghiên cứu rắn nước. Bài 13: Nghiên cứu bộ xương Bò sát. Bài 14: Nghiên cứu đa dạng và định loại Bò sát. Bài 15: Giải phẫu, nghiên cứu chim. Bài 16: Nghiên cứu bộ xương chim.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn