foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Thanh (chủ biên).

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 219Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 572.8 Th107

Nội dung:

Các từ viết tắt.

Bảng đối chiếu thuật ngữ Việt - Anh.

Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh - Việt.

Bài 1: Nhập môn sinh học phân tử. Bài 2: Sao chép AND. Bài 3: Các loại ARN. Bài 4: Sự phiên mã và mã di truyền. Bài 5: Sinh tổng hợp Protein. Bài 6: Điều hòa hoạt động gen. Bài 7: Bộ gen tế bào nhân thật. Bài 8: Đột biến gen. Bài 9: Các phương pháp phân tích ADN.

Đáp án.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn