foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Khuất Hữu Thanh.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2006. Mô tả: 221Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Vật chất di truyền. Chương 2: Cấu trúc, hoạt động và biểu hiện gen. Chương 3: Di truyền vi sinh vật. Chương 4: Công nghệ DNA tái tổ hợp. Chương 5: Một số phương pháp cơ bản sử dụng trong kỹ thuật gen. Chương 6: Di truyền nhiễm sắt thể. Chương 7: Di truyền ngoài nhiễm sắt thể. Chương 8: Đột biến. Chương 9: Nguyên lý cơ bản trong chọn giống. Chương 10: Kỹ thuật gen và ứng dụng.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn