foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Như Hiền, ThS. Vũ Xuân Dũng.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2007. Mô tả: 243Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Phần mở đầu: Nguồn gốc của thực vật và động vật - Những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa thực vật và động vật. Phần I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng. Phần II: Tính cảm ứng của cơ thể. Phần III: Sinh trưởng và phát triển. Phần IV: Sự sinh sản.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn