foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Hoàng Đức Cự (chủ biên).

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2007. Mô tả: 223Tr. Kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

Chương 1: Cấu trúc tế bào. Chương 2: Màng sinh chất. Chương 3: Sự tương tác tế bào - tế bào. Chương 4: Năng lượng và sự trao đổi chất. Chương 5: Tế bào thu hái năng lượng như thế nào. Chương 6: Quang hợp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn