foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Nghĩa Thìn.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2005. Mô tả: 218Tr. Kích thước: 19x27cm

Giới thiệu:

Chương 1: Các nguyên lý về đa dạng sinh học. Chương 2: Loài là đối tượng đa dạng sinh học. Chương 3: Đa dạng phân loại. Chương 4: Đa dạng hệ sinh thái. Chương 5: Đa dạng di truyền. Chương 6: Giá trị của đa dạng sinh vật. Chương 7: Những tác động đối với đa dạng sinh học. Chương 8: Bảo tồn đa dạng sinh vật. Chương 9: Đa dạng sinh vật ở Việt Nam. Chương 10: Đa dạng si truyền và vấn đề bảo tồn.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn