foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Khương Thị Thu Hương, TS. Lê Thị Vân Anh, TS. Trần Khánh Vân.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2018. Mô tả: 355Tr. Kích thước: 19x26,5cm

Giới thiệu:

Chương 1. Sinh lý tế bào thực vật. Chương 2. Trao đổi nước ở thực vật. Chương 3. Quang hợp ở thực vật. Chương 4. Hô hấp ở thực vật. Chương 5. Dinh dưỡng khoáng - nitơ ở thực vật. Chương 6. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật. Chương 7. Tính chống chịu các nhân tố phi sinh học bất lợi ở thực vật


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn