foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Kiều Hữu Ảnh.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2007. Mô tả: 503Tr. Kích thước: 19x27cm

Giới thiệu:

Chương 6. Khống chế sinh trưởng của vi sinh vật. Chương 7. Sinh học phân tử & di truyền học vi sinh vật. Chương 8. Công nghệ ADN & GENOMICS vi sinh vật. Chương 9. Vi sinh vật học thực phẩm và công nghiệp. Chương 10. Sinh thái học vi sinh vật.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn