foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Trần Ninh, Nguyễn Thị Minh Lan.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2005. Mô tả: 161Tr. Kích thước: 16x24cm

Giới thiệu:

Bài 1: Các dụng cụ dùng cho thực tập môn  Hệ thống học thực vật. Bài 2: Ngành Nấm nhày - Myxomycota, Ngành Nấm noãn - Oomycota và lớp Nấm tiếp hợp - Zygomycetes (thuộc ngành Eumycota). Bài 3: Lớp Nấm túi - Ascomycetes (thuộc ngành Eumycota). Bài 4: Lớp Nấm đảm - Basidiomycetes (thuộc ngành Eumycota). Bài 5: Ngành Tảo đỏ - Rhodophyta, ngành Tảo 2 rãnh - Dinophyta. Bài 6: Ngành Tảo roi lệch - Xanthophyta, ngành tảo Silic - Bacillariophyta. Bài 7: Ngành Tảo nâu - Phaeophyta, ngành Tảo mắt - Euglenophyta. Bài 8: Ngành Tảo lục - Chlorophyta, ngành địa y - Lichenophyta. Bài 9: Ngành Rêu - Bryophyta, ngành lá thông - psilotophyta, ngành thông đất - Lycopodiophyta. Bài 10: Ngành Tháp bút - Equisetophyta, ngành dương xỉ - Polipodiophyta. Bài 11: Ngành Thông - Pinophyta. Bài 12: Phân lớp Ngọc lan  - Magnolidae. Bài 13: Phân lớp Hoàng liên - Ranuculidae. Bài 14: Phân lớp Sau sau - Hamamelididae. Bài 15: Phân lớp Cẩm chướng - Caryophyllidae. Bài 16: Phân lớp Sổ - Dileniidae. Bài 17: Phân lớp Hoa hồng - Rosidae. Bài 18: Phân lớp Hoa môi - Lamiidae. Bài 19: Phân lớp trạch tả - Alismatidae, phân lớp Loa kèn - Liliidae. Bài 20: Phân lớp Thài lài - Commelinidae, phân lớp Cau - Arecidae.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn