foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Lê Duy Thành.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2001. Mô tả: 159Tr. Kích thước: 16x24cm

Giới thiệu:

Chương 1: Hệ thống di truyền kiểm soát tính không hợp ở thực vật. Chương 2: Ưu thế lai và ứng dụng của nó trong chọn giống thực vật. Chương 3: Di truyền đa bội thể và ứng dụng của nó trong chọn giống thực vật. Chương 4: Một số vấn đề về phát sinh đột biến thực nghiệm trong chọn giống thực vật. Chương 5: Lai tế bào soma. Chương 6: Kỹ thuật chuyển gen và ứng dụng của nó trong chọn giống thực vật.. Chương 7: Kỹ thuật RFLP trong nghiên cứu di truyền và chọn giống thực vật. Chương 8: Kỹ thuật PCR  và ứng dụng của nó trong chọn giống thực vật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn