foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Quang Tuyên.

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2004. Mô tả: 168Tr. Kích thước: 19x27cm

Nội dung:

Chương 1. Giới thiệu môn học. Chương 2. Hình thái cấu tạo của vi sinh vật. Chương 3. Sinh lý học vi sinh vật. Chương 4. Di truyền học vi khuẩn. Chương 5. Virút (Virus). Chương 6. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đối với vi sinh vật. Chương 7. Sự phân bố của vi sinh vật trong tự nhiên.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn