foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. Trịnh Bỉnh Dy (chủ biên).

Nhà xuất bản Y học. Năm xuất bản: 2005. Mô tả: 398Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 612/ D600/T.2. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Giới thiệu:

Sinh lý học là môn học cơ sở của y học, Sinh lý học y học chuyên nghiện cứu về hoạt động chức năng của các tế bào, các cơ quan, hệ thống cơ quan trong mối liên hệ giữa chúng với nhau và giữa chúng với môi trường sống xung quanh...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn