foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 Tác giả: PGS. TS. Cao Minh Nga (chủ biên).

Nhà xuất bản Đại học Y Dược TP. HCM. Năm xuất bản: 2017. Mô tả: 96Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 616.9/ Ng100. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Nội dung:

Bài 1: Phương pháp phân lập vi khuẩn;  Phương pháp nhuộm Gram. Bài 2: Phương pháp nhuộm kháng acid; Kháng sinh đồ. Bài 3: Cầu khuẩn gây bệnh; Phương pháp nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí. Bài 4: Họ vi khuẩn đường ruột. Bài 5: Phản ứng RPR; Xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm gan B. Phụ lục: 1 - Sơ đồ tóm tắt qui trình định danh vi khuẩn gây bệnh. 2 - Phương pháp vô khuẩn. 3 - Cách lấy và chuyển bệnh phẩm. 4 - Cách sử dụng kính hiển vi để khảo sát vi khuẩn. 5 - Kỹ thuật cấy vi khuẩn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn