foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Charles Darwin.

Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin; Năm XB: 2006. Số trang: 604Tr.

Nội dung:

Chương 1: Sự biến đổi trong điểu kiện được thuần dưỡng. Chương 2: Biến đổi trong tự nhiên. Chương 3: Cuộc đấu tranh sinh tồn. Chương 4: Sự lựa chọn của tự nhiên. Chương 5: Nnhững quy luật của sự biến đổi. Chương 6: Những khó khăn về mặt lý thuyết. Chương 7: Bản năng. Chương 8: Sự lai ghép giữa 2 loài riêng biệt. Chương 9: Trong điều kiện không hoàn thiện của các bằng chứng địa lý. Chương 10: .Sự nối tiếp địa chất học của sinh vật. Chương 11: Phân bố địa lý. Chương 12: Phân bố địa lý (tiếp theo). Chương 13: Sự tương đồng lẫn nhau của các thể hữu cơ. Chương 14: Tóm tắt và kết luận.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn