foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Bùi Minh Trí.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm: 2005.

Mô tả: 254Tr, kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

PHẦN 1. XÁC SUẤT THỐNG KÊ.

Chương 1. Khái niệm về xác suất và đại lượng ngẫu nhiên. Chương 2. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên và bổ sung một số phân phối. Chương 3. Đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều - các định lý giới hạn. Chương 4. Mẫu ngẫu nhiên ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê. Chương 5. Một số bài tập ứng dụng xác suất thống kê.

PHẦN 2. QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM.

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về quy hoạch thực nghiệm. Chương 2. Phương pháp bình phương cực tiểu. Chương 3. Quy hoạch trực giao. Chương 4. Quy hoạch thực nghiệm để tìm cực trị. Chương 5. Một số bài toán thực tế.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hoàng Ngọc Nhậm.

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Năm: 2012.

Mô tả: 302Tr, kích thước: 16X24cm. Số định danh: 519.5/ Nh120. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Phần I. Lý thuyết xác suất.

Chương 1. Xác suất của biến cố và các công thức tính xác suất. Chương 2. Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất. Chương 3. Một số phân phối xác suất thông dụng. Chương 4. Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều, hàm của các đại lượng ngẫu nhiên. Chương 5. Luật số lớn và các định lý giới hạn.

Phần II. Thống kê toán.

Chương 6. Mẫu ngẫu nhiên. Chương 7. Ước lượng các số đặc trưng của tổng thể. Chương 8. Kiểm định giả thiết thống kê.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Văn Quảng.

Nhà xuất bản: ĐHQG Hà Nội. Năm XB: 2007.

Mô tả: 259Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung: Chương 1. Biến cố và xác suất. Chương . Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Phạm Công Hà.

Nhà xuất bản: Giao thông Vận tải. Năm XB: 2007.

Mô tả: 191Tr. Kích thước: 13x19cm.

Nội dung:

Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng tổng quát. Chương 2: Bài toán vận tải. Chương 3: Bài toán phân phối. Chương 4: Phương pháp quy hoạch động. Chương 5: Lập trình giải một số bài toán quy hoạch.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Định, Nguyễn Hoàng.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 255Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Chương 0: Kiến thức thuẩn bị. Chương 1: Không gian Mêtric. Chương 2: Không gian Tôpô. Chương 3: Lí thuyết độ đo. Chương 4: Tích phân Lebesgue.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn